Vår historia

1920

1924 startar Värmelednings AB Radiator i Örebro med Ingenjör Nyberg som chef och verkmästare Nordlund som arbetsledare för sex montörer. 1929 anställs Alvar Pettersson som ingenjör och kalkylator, och innan det blir trettiotal är ingenjör Pettersson chef på företaget.

1930

1931 börjar Alvar Pettersson köpa ut övriga delägare, och är 1935 ensam aktieägare. En filial öppnas i Hallsberg.

1940

1942 förvärvar Radiator Västsvenska Rör i Uddevalla och bygger ut verkstaden i Örebro för bland annat tillverkning av varmvattenberedare.

1950

Radiator växer med flera filialer som bildas via uppköp.

1960

Alvar Petterssons son Ulf börjar i firman och tar 1965, 25 år gammal, över VD-posten när Alvar Pettersson går bort.

1970

Radiator startar en avdelning för sprinklers eftersom man får en agentur. Som först i landet blir Radiator godkänd installatör enligt försäkringsbolagens normer.

1980

Byggkonjunkturen är på stadig uppgång, branschen blomstrar.

1990

En lågkonjunktur sveper in och i en marknad som kollapsar bantar Radiator antalet anställda till drygt 100.

2000

2004 tar Mikael Eliasson över VD-posten efter Lars-Göran Pettersson, och mellan 2004 och 2006 startar Radiator upp i Uppsala, Sundsvall och Göteborg.

2006 startar Radiator dotterbolaget Helix Fastighetsutveckling AB, bolaget utför större ROT-entreprenader i Mellansverige samt utvecklar och säljer bostadsrätter.

2007 förvärvas I. Jonsson Rör AB i Tibro, och 2009 VVS-Specialisten i Växjö AB – idag Radiator VVS i Växjö AB.

2010

Flera filialer tillkommer under åren, Härnösand, Hudiksvall, Märsta, Stockholm, Skara, Surahammar, Hallstahammar, Köping, Enköping samt Eksjö.

2016 sker ägarbyte på 48 % av aktierna i Radiator. Den nya delägaren heter Värmelednings Invest i Sverige AB. Bolaget ägs i sin tur av Mikael Eliasson, Jan Hallgren, Mikael Johansson, Mattias Persson och Dan Pettersson. Övriga 52 % kvarstår hos Ulf Pettersson genom bolaget UJAP Invest AB.

2017 passerar bolaget för första gången en omsättning på 500 miljoner och antalet anställda är uppe i 400 st.

2020

2021 Värmelednings Invest i Sverige AB förvärvar Ulf Petterssons sista aktier och står nu som ensam ägare av Radiator.