Fjärrvärme

Fjärrvärme är mer en kedja än något annat. Vi arbetar med fjärrvärme som en helhet där alla delar måste fungera ihop – från värmecentralen till uppvärmningen i fastigheten.Varje del och varje länk måste göra sitt i ett väl fungerande system.

Primärkulvertar och undercentraler och den värme som de levererar bestämmer hur uppvärmningen behöver se ut i fastigheten. Vi konstruerar och anlägger med det och lite till i beräkning, så att uppvärmningsbehovet hos slutkunden alltid är tillfredsställt.

Vi har kompetens och, med ett flertal större installationer bakom oss, erfarenhet av både stora och komplicerade fjärrvärmeinstallationer. Dessutom erbjuder vi via ett stort kontaktnät även de nödvändiga tjänster som kan behövas omkring projektet.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att veta mer, tveka inte på att kontakta filialchefen på din ort!

Vill du veta mer?

Telefon:
Mailadress: