Konstruktion

Sedan många år har vi på Radiator en egen konstruktionsavdelning, på så sätt kan vi effektivare samordna och planera en installation och därmed leverera en komplett VVS- lösning. Arbetssättet har flera fördelar. Montörerna vet vad de arbetar med och konstruktörerna har insikt hela vägen till färdig installation. Kontakten mellan konstruktör och montör ökar även båda parters kompetens samt vetskapen om att allt slutförs på rätt sätt, med rätt material och med rätt kapacitet.

Därför är vi alltid trygga med de garantier vi lämnar. För dig som kund innebär det att vi löser alltihop, från din idé, tanke eller önskemål – till verklighet.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att veta mer, tveka inte på att kontakta filialchefen på din ort!