För leverantörer

Här hittar du all information om Radiator VVS fakturering.
Leverantörsfakturor från Radiator VVS stora materialleverantörer administreras via Symbrio inköpssystem elektroniskt. Övriga leverantörsfakturor skannas in.

För att fakturaflödet ska fungera och du ska få betalt i tid, måste samtliga fakturor till Radiator VVS uppfylla våra krav.

Givetvis skall fakturan vara märkt med ett ordernummer/projektnummer. Det är ordernumret/projektnummer som gör att Radiator VVS vet vem som skall erhålla leverantörsfakturan. Det är alltså inte tillräckligt att skriva en person som referens. Förutom märkning med ordernummer/projektnummer ska fakturan alltid innehålla uppgift om vem som beställt arbetet/materialet.

Exempel på utformning av märkning, endast dessa kombinationer är godkända och fungerar:
0101000123 Projektnummer
01010001231234 Märkning med undernummer i projekt
0199500123 Ordernummer
010100 Märkning för omkostnader

Skulle vi eventuellt motta fakturor utan korrekt märkning kommer dessa att returneras till avsändaren för komplettering av märkningen.
Vi ber då er att kontakta den medarbetare hos Radiator VVS som beställde arbetet för korrekt märkning. Fakturor skickas digitalt i PDF format till fakturabox@radiatorvvs.se i de fall det ej är möjligt för leverantör att skicka digital faktura skickas faktura till nedan adress.

Fakturaadress Pappersfakturor:
Radiator VVS AB
BOX 1805
701 18 Örebro

(Faktura och eventuell bilaga ska vara i samma PDF fil)