Hållbarhet

Vi på Radiator VVS ser ljust på framtiden, det har vi alltid gjort. Vår målsättning är att skapa samhällsvärden som ska nyttjas tryggt och säkert under många år framöver.

Vi har bestämt oss för att göra en seriös satsning på hållbarhet. Det innebär en lång kedja av små och stora insatser. Vi är medvetna om att det kräver mycket av oss. Förändring sker inte över en natt och vi blir inte mer gröna för att vi skriver om det på vår hemsida.

Det är i verksamheten jobbet ska göras och här kommer vår handlingskraft väl till pass. Tack vare den är vi trygga med att vi, steg för steg, är på väg mot en mer hållbar framtid. Det tar bland annat form i hur vi planerar våra inköp, vilka material vi använder och hur vi agerar i det vardagliga arbetet. Miljö- och energieffektivitet är numera en viktig del i de lösningar vi tar fram åt våra kunder.

Vi är inte framme än, men vi är på god väg.