Visselblåsarfunktion

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i vår verksamhet. Radiator VVS har en visselblåsarfunktion som är till för våra medarbetare, kunder, leverantörer och omvärlden.

Skicka rapport

Informationen som skickas via formuläret går till Radiators HR och kan endast läsas av denne. Om du väljer att inte ange vem du är så kommer du vara helt anonym, även för mottagaren. Märk dock att om du önskar återkoppling så måste du lämna en uppgift om hur du kan bli kontaktad

Vad har hänt?

Ge en så precis beskrivning som möjligt

Var hände det?

Ange platsen så precist som möjligt, t.ex. arbetsplatsens namn, rum, avdelning

När hände det?

Ange datum och klockslag så exakt som möjligt

Vill du lägga till mer information?

Om det finns något att tillägga som inte passar in i övriga fält