För leverantörer

Här hittar du all information gällande fakturering till Radiator VVS. För att fakturaflödet ska fungera och du ska få betalt i tid, måste samtliga fakturor till Radiator VVS uppfylla våra krav.

Fakturering

För att fakturaflödet ska fungera och du ska få betalt i tid, måste samtliga fakturor till Radiator VVS uppfylla våra krav.

Referens

För att fakturan ska gå igenom måste fakturan alltid innehålla ordernummer/projektnummer (10-14 siffror) alternativt en resultatenhet (6 siffror). Förutom detta ska även namn på beställare anges. Ofullständiga fakturor eller fakturor som inte uppfyller våra krav kommer återsändas till er.

E-faktura

Vi tar i första hand gärna emot E-faktura. GLN: 5560271065  Operatör Kofax-Fakturaportalen

Epost-faktura

Fakturor i PDF-format skickas till fakturabox@radiatorvvs.se. Tillhörande bilaga ska inkluderas i samma PDF-fil som fakturan.

Fakturaadress pappersfakturor:

Radiator VVS AB
Box 1805
701 18 Örebro

Uppförandekod / Code of conduct:

Läs vår uppförandekod genom att klicka här
Read our code of conduct here