För leverantörer

Här hittar du all information gällande fakturering till Radiator VVS. För att fakturaflödet ska fungera och du ska få betalt i tid, måste samtliga fakturor till Radiator VVS uppfylla våra krav.

Leverantörsfakturor från Radiator VVS stora materialleverantörer administreras elektroniskt via Symbrio inköpssystem. Övriga leverantörsfakturor skannas in.

För att fakturaflödet ska fungera och du ska få betalt i tid, måste samtliga fakturor till Radiator VVS uppfylla våra krav.

Fakturan ska alltid vara märkt med ett ordernummer/projektnummer. Det är ordernumret/projektnummer som gör att Radiator VVS vet vem som ska erhålla leverantörsfakturan. Det är alltså inte tillräckligt att skriva en person som referens. Förutom märkning med ordernummer/projektnummer ska fakturan alltid innehålla uppgift om vem som beställt arbetet/materialet.

Exempel på utformning av märkning, endast dessa kombinationer är godkända och fungerar:

  • 0101000123 Projektnummer
  • 01010001231234 Märkning med undernummer i projekt
  • 0199500123 Ordernummer
  • 010100 Märkning för omkostnader

När vi tar emot fakturor utan korrekt märkning returneras de till avsändaren för komplettering av märkningen. Vi ber dig då att kontakta den medarbetare hos Radiator VVS som beställt arbetet för korrekt märkning.

Fakturor skickas digitalt i PDF-format till fakturabox@radiatorvvs.se. I de fall det inte är möjligt för leverantör att skicka digital faktura skickas den till nedan adress.

Fakturaadress pappersfakturor:
Radiator VVS AB
Box 1805
701 18 Örebro

Faktura och eventuell bilaga ska vara i samma PDF-fil.

Uppförandekod / Code of conduct:

Läs vår uppförandekod genom att klicka här
Read our code of conduct here