För leverantörer

Här hittar du all information gällande fakturering till Radiator VVS. För att fakturaflödet ska fungera och du ska få betalt i tid, måste samtliga fakturor till Radiator VVS uppfylla våra krav.

Information

Läs vår information till UE och leverantörer genom att klicka här

Fakturering

För att fakturaflödet ska fungera och du ska få betalt i tid, måste samtliga fakturor till Radiator VVS uppfylla våra krav.

Referens

För att fakturan ska gå igenom måste fakturan alltid innehålla ordernummer/projektnummer (10-14 siffror) alternativt en resultatenhet (6 siffror). Förutom detta ska även namn på beställare anges. Ofullständiga fakturor eller fakturor som inte uppfyller våra krav kommer återsändas till er.

E-faktura

Vi tar i första hand gärna emot E-faktura. GLN: 5560271065  Operatör Kofax-Fakturaportalen

Epost-faktura

Fakturor i PDF-format skickas till fakturabox@radiatorvvs.se. Tillhörande bilaga ska inkluderas i samma PDF-fil som fakturan.

Fakturaadress pappersfakturor:

Radiator VVS AB
Box 1805
701 18 Örebro

Uppförandekod / Code of conduct:

Läs vår uppförandekod genom att klicka här
Read our code of conduct here