Radiator VVS

22 juni 2022

Andreas Bogren är Radiators näste vd

Andreas Bogren, idag filialchef på Skövde/Mariestad-kontoret, tillträder som ny vd för Radiator VVS den 1 januari 2023. Men vice vd är han redan från 1 juli i år.

– Jag ser verkligen fram emot att få ett halvår på mig som vice vd så att jag får möjlighet att lära känna organisationen ännu bättre. Därför kommer jag att ägna stor del av denna tid åt att besöka Radiators alla orter och träffa medarbetarna.
Andreas Bogren påbörjade sin karriär inom Radiator VVS som entreprenadchef år 2017.

– Jag fastnade för att det var ett privatägt företag där det fanns stor potential att utvecklas så väl personligt som bolagsmässigt.
Vad anser du att du kan tillföra som vd på Radiator VVS?

– Jag kommer att vara rädd om det som fungerar bra och utveckla de delar som går att göra ännu bättre. Jag är inte ute efter att förändra utan att förbättra. Mitt genuina entreprenörstänk kommer att vara en tillgång.