21 april 2016

Ny order till Radiator i Karlskoga

Radiator har av Region Örebro län fått uppdraget att utföra VS-installationerna vid om- och tillbyggnaden av operations- och sterilavdelningen vid Karlskoga lasarett.

Omfattningen av projektet är ombyggnad 2 750 kvm och nybyggnad 450 kvm.

Ordervärde: ca 7 miljoner