24 februari 2017

Nytt Projekt Hus Epic till Växjö

Vår filial i Växjö har fått projektet Hus Epic. Byggare är Joncon Bygg och slutkund är Videum Science Park. Projektet är på ca 1000 timmar och består av värme, tappvatten, avlopp, fjärrvärme och tryckluftssystem. Vi projekterar i egen regi och projektet startar i maj 2017 och beräknas vara klart i december 2017.