25 juli 2023

Radiator är med och tryggar framtiden i Uppsala

Hos bostadsrättsföreningen Uppsalahus 14 sker just nu stamrenovering av deras 16 fastigheter. I rollen som VS-entreprenör bidrar Radiator VVS till morgondagens hållbara och trygga hem.

I bostadsområdet Löten i Uppsala ligger de 16 huskroppar som utgör Brf Uppsalahus 14. Fördelat på 43 trapphus finns drygt 300 lägenheter. Radiator VVS är underleverantör till Uppsalaföretaget Byggconstruct som fått i uppdrag av Riksbyggen att utföra projektet. Radiators arbete involverar badrum, gemensamma tvättstugor och källarutrymmen, sammanlagt handlar det om 367 våtutrymmen.

Utöver tre montörer och en lagbas på plats är Patric Hiller är ansvarig projektledare hos Radiator.

– Det gäller avlopps- och vattenstammar, både nydragning och komplettering. Vi bygger delvis om värmesystemet, det blir nya radiatorer i lägenheterna och nya värmestammar.

En handfull av husen har skyddsrum i källaren, vilket medför högre krav än vid rördragningar i andra utrymmen.

– Det kräver bland annat grövre upphängningsanordningar och särskilda packningar vid rörgenomföringar, de ska stå emot exempelvis gasinsläpp. Det måste bli helt rätt enligt konstens alla regler. När vi är klara inspekteras vårt jobb av en skyddsrumsspecialist som måste godkänna skyddsrummet innan det är klart att använda. Det är bra, det är ju människors säkerhet det handlar om.

Projektet inleddes i mars 2022 och beräknas vara färdigt tidig vår 2024. Ordervärdet är drygt 22 miljoner kronor.