23 maj 2019

Radiator bygger nytt i Skövde

I Skövde händer det saker. Vår filial Mariestad/Skövde bygger just nu egna nya lokaler i Skövde. Byggare är Helix som tillhör Radiatorkoncernen. Helix och Radiators Filial i Mariestad/Skövde bygger en kontorslokal på ca 400 kvm samt 140 kvm carport/garage. På bygget förbereds det även för att bygga en lika stor lokal för uthyrning. Filialen kommer flytta in i sina nya lokaler i december 2019.