20 december 2016

Ramavtal till Radiator VVS i Märsta

Radiator VVS AB i Märsta har fått ramavtal med Roslagsbostäder i Rimbo.

Roslagsbostäder är med sina drygt 2 000 lägenheter och ca 160 lokaler Norrtälje kommuns största hyresvärd.

Ramavtalet gäller mellan 2017-01-01 – 2018-12-31 med 1 + 1 optionsår.

Uppskattad omfattning av avtalet är ca 2000 arbetstimmar.

Radiator VVS AB är även utsedd som en av entreprenörerna i gruppen för förnyad konkurrensutsättning i Roslagsbostäders hela fastighetsbestånd.

”Det känns otroligt kul att vi blev tilldelade detta ramavtal” säger P-O Pettersson, affärsområdeschef service i Uppsala och Stockholm.

”Detta är ytterligare ett steg i vår expansion i Stockholm/Uppsalaområdet” fortsätter P-O.