19 april 2016

Samarbetsprojekt mellan Radiators filialer i Mariestad & Växjö

Radiator har fått i uppdrag av NCC att utföra VS-installationerna vid nybyggnationen av Hus 37 på Höglandssjukhuset i Eksjö.

 

Det nya huset blir nästan 30 000 kvadratmeter stort med totalt sju våningar. Huset byggs ihop med nuvarande Höglandssjukhuset via en ljusgård.

Operations- och intensivvårdskliniken blir den största verksamheten i det nya huset. Det ska byggas nio nya operationssalar som kopplas ihop med hybridsalen i huset intill, samt sterilteknisk enhet, intensivvård, uppvakning och jourrum.

 

Huset kommer vidare att innehålla barn-och ungdomsmedicinsk enhet, smärtmottagning, ortopedklinikens mottagning och vårdavdelning med 32 enkelrum, fastighetsteknisk avdelning, bårhus, apotek, sjukhuskyrka, café och restaurang samt konferens- och utbildningslokaler.

 

Projektet utförs på totalentreprenad och projektering utförs av Radiators egna konstruktörer i samarbete med Projektengagemang i Örebro.

 

Projektet är startat och pågår till mitten av 2019.

 

Ordervärdet beräknas till ca 50 miljoner.