7 juni 2024

Stor insats för miljövänligt bränsle i Götene

Sedan i november förra året har Radiator VVS i Skövde fått vara med att bygga en ny biogasanläggning i Götene. Slutkunden Gasum investerar i den nya anläggningen för att öka tillgången av biogas, som kan användas som bränsle för vägtransporter, sjöfart och inom industrin. Allt förväntas vara i full drift under första kvartalet 2025.

Radiator har installerat pumpanläggningar, kulvert och fjärrvärme på anläggningen. Det i sin tur har inneburit mycket svetsjobb, bland annat elektrosvetsning på plastkulvert för processledningar i mark. De har också installerat flertalet apparatrum med VVX och tankar.

– Det är ett stort projekt med mycket avancerade processinstallationer, det är kul att det görs en så stor satsning i Götene, säger Marcus Dahl, projektledare.

På biogasanläggningen kan bland annat bönder lämna in fast gödsel som blir till biogas. I processen plockas gasen ut och det fasta materialet blir kvar, som sedan blir gödningspellets som kan spridas ut på åkrarna igen. Näringsinnehållet är då kvalitetssäkrat samtidigt som de får betalt för sin gödsel.

Nästa steg i processen är att färdigställa de delar som krävs för att starta upp anläggningen och få den i drift inför kalibrering och igångkörningsfas för överlämnande. Även installation av nödduschar och labbmiljöer.

Vi tackar Gasum och Lundsby Renewable Solutions för förtroendet att utföra projektet!

 

Se fler foton på våra sociala medier:

Instagram

Facebook

LinkedIn