20 februari 2024

Lägenhetsbyggnaden Aquila i Uppsala

Snyggt, energismart och framtidssäkert!

Rördragningen i undercentralen i lägenhetsbyggnaden Aquila är nu färdig och redo för isolering. Vi passade på och tog några bilder på det snygga resultatet innan det täcks över senare i vår.

– Vi kan inte annat än säga att vi är riktigt nöjda med jobbet vi gjort här, säger Oskar Wallin, projektledare för bygget.

Undercentralen innehåller åtta värmeväxlare/tankar, där värmen i avloppsvattnet tas till vara. Ett miljövänligt och ekonomiskt alternativ där stora delar av värmen från spillvattnet återvinns och därmed minskar behovet och kostnaden för köpt fjärrvärme.

Lägenhetsbyggnaden i Rosendal, Uppsala, påbörjades i höstas och planeras vara klar under 2024.

Övre bild: Arkitema