Installera vattenmätare

Följ de nya kraven i Söderhamn och installera vattenmätare i din fastighet. Se längre ner om du är påverkad.

Söderhamn Nära har meddelat att det är ett krav att ha en vattenmätare installerad i sina fastigheter innan den 30 juni 2024. Detta innebär att det kommer behöva göras en montering av vattenmätarkonsol eller nedgrävning av en mätarbrunn. Påminn gärna era grannar så att installationen blir utförd i tid!

Läs mer på Söderhamn Näras hemsida >

Frågor och svar

Vad kan en installation kosta?

Vid en beställning tar vi fram ett dokument på vad som ingår i en standardinstallation och utgår från dina förutsättningar, detta är exempelpriser:

  • Standardinstallation av vattenmätarkonsol, 3 900kr efter ROT-avdrag
  • Standardinstallation av mätarbrunn inklusive markarbete, 35 800kr efter ROT-avdrag

Är jag påverkad?

Söderhamn Näras fritidsabonnemang kommer att upphöra och du som inte har en vattenmätare kommer att behöva installera det. Anledningen är att de vill ha bättre koll på vattenförbrukning och göra det rättvist för sina kunder, att du bara betalar för det du förbrukar.

Måste jag ha en vattenmätare om jag bara använder fastigheten några veckor varje år?

Ja, detta är ett krav med den nya abonnemangsformen, vattenabonnemang med vattenmätare, hos Söderhamn Nära.

 

Kontakta oss

Vi kan hjälpa dig med installation av vattenmätare och mätarbrunn, hör av dig!