11 september 2017

Flera nya projekt till Tibro

Vår filial i Tibro har fått in nya projekt!

Projekt Lassagården, på uppdrag av Skeppsviken ska vi installera tappvatten samt spillvatten vid nybyggnation av 20 st passivradhus. Projektet är på ca 940 timmar och har ett ordervärde på 1,4 miljoner. Beräknat färdigställande under 2018.

På uppdrag av Locustella Bostäder har vi fått projektet Vågen 15 vilket innefattar installation av tappvatten, spillvatten samt värmesystem vid ombyggnation av en gammal skola till 8 st lägenheter. Projektet beräknas vara klart under våren 2018 och omfattar ca 600 timmar.

Kv. Tallen är ett projekt på uppdrag av Magnus Hultberg Fastigheter, där vi ska installera tappvatten, spillvatten och värme vid nyproduktion av 12 st radhus. Även detta projekt ska färdigställas under våren 2018 och omfattar ca 600 timmar.