9 juli 2024

Metsä bygger Framtidsfabriken i Mariestad

I Mariestad är vi mitt uppe i arbetet med Metsä Tissues stora expansion och modernisering av pappersfabriken.

Vi har bland annat lagt brunnar i bottenplattan och installerat takavvattningen på deras nya utbyggnad. Senare ska den generella värmen och kylan installeras i byggnaden.

Med utbyggnaden fördubblar Metsä Tissue sin produktionskapacitet i Mariestad. Moderniseringen innebär också avsevärt förbättrad energieffektivitet, minskad vattenförbrukning, lägre utsläpp samt sänkta buller- och luktnivåer. Metsä Tissue producerar mjukpappersprodukter för kända märken som Lambi, Serla och Katrin. Hela projektet värderas till 4,2 miljarder kronor och förväntas stå klart andra halvan av 2025.

Tack till vår beställare Skeppsviken Bygg AB och Metsä Tissue för förtroendet!

Bild: Metsä Tissue