23 oktober 2018

Full produktion i Göteborg

Nystartat bygge hos Göteborgs filialen! På uppdrag av Tuve Bygg är vi på Merkuriusgatan, Bergsjön. Projektet består av 87 st lägenheter i fyra olika huskroppar. Ledande montör på bygget är David Trebekk.