1 december 2023

Om- och nybyggnation av Höglandssjukhuset Eksjö

Ombyggnationen av sjukhuset i Eksjö startades av Peab och Regionfastigheter i Region Jönköpings län hösten 2022, ett kontrakt värt ca 300 miljoner kronor. Projektet omfattar renovering och nybyggnation av omklädningsrum, personalavdelningar, akutmottagning, operationssalar, isolerade miljöer för kohortvård och kirurgi med mera.

I ett mycket nära samarbete med Peab och Regionfastigheter har Radiators filial i Eksjö varit med sedan starten med Mats Wilderoth som projektledare och huvudansvarig. I Del A togs projekt- och systemhandlingar fram för att på bästa sätt kunna genomföra projektet. I Del B sammanställdes bygghandlingarna av Radiators egen teknik-avdelning och sedan augusti 2023 har arbetet varit i fullgång. Sjukhuset väntas stå klart i maj 2025.

– Teamet i Eksjö har arbetat i två olika grupper där den ena har specialiserat sig på montering av rören för medicinska gaser, allt för att säkerställa att kraven uppfylls, säger Mats Wilderoth

Vi tackar Peab för förtroendet och ser fram mot ett bra samarbete och ett uppskattat slutresultat av personal och patienter i framtiden.

 

Bild av Tengbom