11 november 2015

Nytt projekt Kv. Hackan till Växjö

Vår filial i Växjö har fått ett nyproduktionsprojekt. Projektet är Kv. Hackan och är nybyggnation av ett åttavåningshus med 51 hyresrätter. Projektet startar våren 2016 och vår kund är BRA Blekinge Rot AB. Slutbeställare är HSB.