5 mars 2020

Projekt Agronomen i Växjö

På Radiator i Växjö så är projekt Agronomen i full gång. Agronomen är ett projekt med 89 lägenheter i olika storlekar i fem olika höga huskroppar och Radiator utför projektet som en totalentreprenad.Projektet uppförs med KLT (Korslimmat trä) som är massiva träelement i både väggar och bjälklag som skruvas ihop.