12 juni 2023

Här byggs bättre förutsättningar

Med ett ökat elevantal i kommunen beslutade Västerås Stad om att bygga om och bygga ut Emausskolan. Radiator VVS är stolta över att arbeta med den nya skolmiljö som nu tar form.

Det är Karlstadsbaserade partnering-entreprenören Byggdialog som efter flera lyckade samarbeten gett Radiator VVS i uppdrag att medverka i projektet Emausskolan Västerås. Arbetet innefattar renovering, ombyggnation och tillbyggnation av skola och idrottshall. Projektet inleddes 2021 och beräknas vara färdigt 2024. Då ska inte mindre än 750 elever utbildas här.

I Radiator VVS uppdrag ligger lösningar för vatten, värme och avlopp. Tillsammans med andra projektaktörer har vi också varit med i projekteringsfasen. Därtill levereras kylan av Radiators underleverantör. I skrivande stund har Radiator VVS åtta medarbetare involverade i projektet, däribland Hampus Wennhall, ansvarig för projektekonomin.

– Vi gillar alla jobb, men det är lite extra kul när det gäller skolor, att vi får bidra till att ge barnen i Västerås bra förutsättningar. I partnering-projekt som det här finns det stora möjligheter att påverka och vi har ett bra samarbete med övriga aktörer.

Projektet drivs med hållbarhet i åtanke. I samband med om- och tillbyggnaden rivs en del av skolan och av miljöskäl återanvänds en del av materialet.

– Det stämmer. Vi byter inte ut saker bara för att. Om blandare och porslin håller några år till, då behåller vi det. Det känns som det enda rätta, säger Wennhall.

Utöver projekteringen ligger ordervärdet på 14,7 miljoner kronor.