12 december 2023

Radiator VVS är med och möter framtidens vårdbehov i Västerås

NCC uppför på uppdrag av Region Västmanland ett nytt akutsjukhus i Västerås för att möta framtidens olika vårdbehov. Sjukhuset planeras innehålla bl. a. operation, röntgen, akutmottagning, förlossning, intensivvård, vårdplatser och andra mottagningar.

På Radiator VVS är vi riktigt stolta och glada att vara en viktig del av detta mycket utmanande projekt – både i storlek och komplexitet. Den totala bruttoarean för vårdbyggnaden uppgår till cirka 75 000 m².

Tack vare hög kompetens inom Radiator, erfarenhet från liknande projekt och de stora resurser vi kan ta in både lokalt och centralt inom bolaget gjorde det möjligt för oss att teckna de två första avtalen. I Fas 2 bygghandlingsprojektering och kalkyl samt ett avtal om projektledning och montage i första delen av Fas 3 som gäller rör i bottenplattan samt indragning av fjärrvärme respektive fjärrkyla.

På Radiator arbetar initialt Projektchef Dan Pettersson och Projekteringsansvarig Stefan Özgun tillsammans med Helenius Ingenjörsbyrå AB som projekterar. Samverkan sker i en öppen dialog och transparent arbetsmiljö för projektets bästa.

– Viktigt, spännande och utmanande är det minsta man kan säga om detta jätteprojekt men vi är övertygade det kommer bli ett fantastiskt akutsjukhus för framtiden, avslutar Dan Pettersson.

Bild från Region Västmanland/LINK arkitektur/Carlstedt Arkitekter/TMRW.