15 augusti 2016

RADIATOR VVS AB I UPPSALA TECKNAR RAMAVTAL MED AB UPPSALA KOMMUNS INDUSTRIHUS

Radiator VVS AB i Uppsala har tecknat ett ramavtal med AB Uppsala kommuns industrihus gällande VS arbeten.

Avtalet började gälla 2016-05-01 och pågår t o m 2018-04-30 med 1+1 optionsår.

 

AB Uppsala kommuns Industrihus, som också kallas Ihus, är ett fristående aktiebolag som ingår i Uppsala kommun, med en lokalyta på ca 190 000 kvm.

Bolaget grundades 1972 och ägs till 100% av Uppsala Stadshus AB.

Ihus förvaltar även fastigheterna i sitt systerbolag Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB. Lokalytan i dessa fastigheter uppgår till ca 30 000 kvm.

 

Vi är mycket glada och stolta att vi fått detta avtal säger P-O Pettersson, affärsområdeschef service på Radiator VVS i Stockholm/Uppsala.

Ihus är en stor aktör på fastighetsmarknaden i Uppsala och en viktig samarbetspartner till oss.

Då vi har flera medarbetare som tidigare arbetat åt Ihus och väl känner till deras fastigheter så är vi övertygade om att vi kommer att  kunna ge en bra service och leverera god kvalitet i våra uppdrag.

 

Detta avtal är dessutom en viktig pusselbit i vårt pågående arbete med att öka vår marknadsandel i Uppsala och Stockholmsområdet, avslutar P-O Pettersson.