1 februari 2024

Södra Skogsägarna satsar på hållbar energi

På Södra Skogsägarnas huvudkontor i Växjö är vi med i ett ombyggnadsprojekt där fokus ligger på energibesparingar. Radiator i Växjö har fått i uppdrag att byta fjärrvärmecentralen och värmesystemet för ventilationsaggregaten. Arbetet projektleds av Markus Kronwakt och förväntas vara klart hösten 2024.

Det är alltid betydelsefullt att få vara med och skapa en hållbarare framtid. Tack Södra Skogsägarna för förtroendet!