28 oktober 2016

Nya uppdrag i Uppsala

Radiator VVS AB i Uppsala har fått följande nya uppdrag:

  • Ombyggnad av fastighet i Rickomberga till 4 lägenheter. Beställare är Brf Rickomberga Hage. Ordervärdet är 732 500 kr. Beställningen innehåller dessutom en option på ytterligare en likadan ombyggnad.
  • Kylstråk Salagatan 16, Uppsala. Beställare Uppsala kommuns industrihus. Ordervärdet är 879 000 kr.
  • Värmeåtervinning Bio Centrum och MWM, Ultuna. Beställare är Akademiska hus i Uppsala. Ordervärdet är ca 1 375 000 kr
  • Ombyggnad Mellanskog. Beställare är In3prenör. Fastighetsägare är Vasakronan. Ordervärde ca 3 150 000 kr.
  • Kylarbeten Akademiska sjukhuset hus A9 & A15. Beställare: Landstingsservice i Uppsala län. Ordervärde: ca 900 000 kr.
  • Termostatbyte samt injustering, Akademiska sjukhuset hus B19. Beställare: Landstingsservice i Uppsala län. Ordervärde: ca 400 000 kr.