18 maj 2017

NYTT RAMAVTAL FÖR RADIATOR VVS AB I UPPSALA

Radiator VVS AB i Uppsala tecknar ramavtal med Uppsala kommun gällande rörarbeten inom kommunen.

Förutom kommunen själv så kan dom kommunala bolagen Fyrishov AB, Sportfastigheter AB, Uppsalahem AB, Uppsala kommuns fastighets AB och Uppsala

Vatten & Avfall AB nyttja detta avtal. Avtalet gäller fr o m 2017-04-01 t o m 2019-03-31 med möjlighet att förlänga detsamma 1 + 1 år.