11 september 2017

Stort projekt till Mariestad

På uppdrag av Serneke ska vi utföra projektet Pergolan där slutkunden är Kreativa Hus i Skövde AB. Projektet är en totalentreprenad som vi projekterar i egen regi och innefattar ett kontorshus på drygt 6000 kvm och sju våningar. Vi ska utföra tappvatten, avlopp, värme, kyla och fjärrvärme. Byggstart är hösten 2017 och beräknas vara färdigställt våren 2019. Ordervärdet är ca 7 miljoner och innefattar ca 4000 timmar.