19 maj 2017

Stort projekt till Mariestad

Radiator har fått i uppdrag av NCC att på totalentreprenad projektera och installera VS-anläggningarna samt system för kyla och medicinska gaser vid den nya vårdbyggnaden, kallad D1, som ska uppföras vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Projektet drivs i partnerform med NCC, som i sin tur har partnering med byggherren Region Jönköping. Projektet drivs av vår filial i Mariestad.